§ 1 Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z internetowego serwisu prowadzonego w domenie webkomiksy.pl, nazywanego dalej Serwisem.
 • Serwis jest platformą komunikacyjną przeznaczoną do publikacji i czytania komiksów w formie elektroniczej.
 • Treści zamieszczane w serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu (dalej jako Użytkownicy).
§ 2 Rejestracja
 • W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w serwisie oraz hasło.
 • Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu po podaniu e-maila i hasła.
 • W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowią wydzieloną dla danego Użytkownika przestrzeń w serwisie, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w serwisie.
 • Użytkownik może uzupełniać te własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 • Bezwzględny zakaz zakładania więcej niż 1 konta!
 • Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.
§ 3 Funkcjonalność serwisu
 • Użytkownik może zamieszać własną twórczość po zalgowaniu.
 • Użytkownicy może oceniać dany komiks w skali od 1 do 6 po zalogowaniu.
 • Użytkownik może w każdej chwili zakomentować komiks.
 • Uzytkownik ma prawo do pisania własnych recenzji i oceniania innych po zalogowaniu.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkich dostępnych dla niego funkcjonalności
§ 4 Treści dla dorosłych
 • Serwis może udostępniać materiały dla dorosłych.
 • Użytkownik oznajmia, że sam będzie kontrolować treści przez siebie oglądane.
 • Użytkownik oznajmia, że sam dobiera materiały względem swojego wieku.
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody moralne, etyczne czy duchowe wynikłe z przeglądania materiałów.
§ 5 Zasady korzystania z serwisu
 • Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie.
 • Użytkownik może umieszczać tylko i wyłacznie materiały należące prawnie do niego (teksty, obrazy, itd.).
 • Użytkownik zazwala na przetwarzanie publikowanych materiałów w celach publikcji elektronicznej i reklamowej.
 • Komentarze i dodane newsy czy artykuły powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  • wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych
  • wypowiedzi w inny sposób naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety
  • treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami
  • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie adresów i linków do innych portali internetowych.
 • Użytkownik ma prawo do sprzedaży publikowanych przez siebie materiałów.
 • Serwis nie ma prawa do sprzedaży publikowanych materiałów bez zezwolenia autora.
 • Serwis ma prawo do publikacji umieszonych materiałów w formie elektronicznej.
§ 6 Rola operatora serwisu
 • W ramach serwisu udostępniamy Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności serwisu.
 • Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu.
 • W uzasadnionych przypadkach administracja Serwisu może usunąć materiały wraz ze wszystkimi komentarzami, w szczególności jeżeli umieszczenie materiału w serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 • W uzasadnionych przypadkach administracja serwisu może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Administracja serwisu może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Administracja może usunąć konto Użytkownika.
 • Administracja serwisu dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Nas.
§ 7 Polityka prywatności
 • Dane użytkownika podlegają ochronie danych osobowych.
 • Webkomiksy.pl zbiera informacje takie jak: adres e-mail, pseudonim, adres IP oraz inne, które są wymagane do pełnej funkcjonalności serwisu.
 • Serwis nie przekazuje danych osobowych firmom trzecim.
 • Serwis może zbierać informacje i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizów jak pamięć podręczna przeglądarki (w tym protokół HTML5) oraz pamięci podręczne aplikacji.
 • Serwis korzysta z plików cookie, jak większość stron internetowych, w celu gromadzenia i przechowywania danych.
 • Dane zbierane za pośrednictwem naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udosokonalania usług oraz tworzenia nowych, a także do ochrony portalu webkomiksy.pl i jej produktów.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do komunikacji z użytkownikami za pomocą podanego adresu e-mail lub wiadomości wewnętrznych.
§ 7 Postanowienia końcowe
 • Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, jak również jego likwidację.
 • W razie uzasadnionych podejrzeń o nielegalne działania (lub zażądana przez uprawnione służby), administracja przekazania posiadanych danych danej osoby.
 • Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w serwisie.
 • Niniejszy regulamin może być zmieniony przez administrację serwisu w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez administrację serwisu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta.